Subvencions per a Intervencions Arqueològiques i Paleontològiques 2023

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives per l’any 2023. Podran ser beneficiaris les persones físiques i jurídiques privades (també agrupacions), comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat de naturalesa privada tot i que no tingui personalitat jurídica. També municipis i comarques de Catalunya.

Les despeses subvencionables seran: direcció de la intervenció, treballs tècnics (personal tècnic, arqueòlegs, dibuixants, topògrafs i altres especialistes), treballs auxiliars, material fungible, analítiques i elaboració de informes i memòria d’intervenció.

Hi podem optar els promotors de les intervencions (pagadors de les quantitats pressupostades per a l’execució). L’actuació s’ha d’haver fet des de la data d’autorització fins a 31 de desembre de 2023. Les sol.licituds s’han de fer només per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat: seu.gencat.cat , del 10 al 26 de Maig de 2023.

Per a més informació i gestió, contacteu amb nosaltres.

Link per a tràmit

Convocatòria DOGC núm.8911 de 09/05/2023

Bases Específiques DOGC núm.8904 de 27/04/2023

 

 

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.