Préstecs ICF Agroclima 2024

L’Institut Català de Finances gestionarà la nova línia de préstecs “ICF Agroclima” cofinanciada pel DACC, per al finançament de persones jurídiques, titulars d’explotacions agràries o d’empreses agràries i/o agroalimentàries, les forestals i les del sector pesquer i les vinculades a la seva cadena de valor, així com les comunitats energètiques, amb seu social o operativa a Catalunya per a inversions.

Les accions subvencionables podran ser de 2 tipologies:

  1. Inversió amb component d’acció climàtica: despeses d’adquisició d’actius materials o immaterials que compleixin els requeriments d’elegibilitat d’acció climàtica, això és, inversions orientades a la mitigació del canvi climàtic que inclou inversions de millora de l’eficiència energètica, de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle, de l’ús d’energia renovables o de l’aprofitament de subproductes, tractament i valorització de residus i efluents, entre altres. També podran ser elegibles inversions en explotacions agràries destinades a prevenir els impactes dels fenòmens meteorològics extrems i reparar els danys causats per aquestes adversitats climàtiques.

2.  Inversió en general: despeses d’adquisició d’actius materials o immaterials.

L’import dels préstecs amb caràcter general serà de 100.000 a 5000.000 d’Euros, les condicions es poden consultar al link de la normativa específica. A Asolgroup Enginyers fem la tramitació de les sol.licituts dels préstecs, no dubteu a posar-vos en contacte.

Normativa Específica – Text Refós (DOGC 9166 de 21/05/2024)

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.