AJUTS A LA REESTRUCTURACIÓ I/O RECONVERSIÓ DE LA VINYA CAMPANYA 2022-2023

Es convoquen els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya corresponents a la campanya 2022-2023, per les vinyes destinades a la producció de raïm per a vinificació.

Es podran acollir a l’ajut les persones que en el moment de la sol·licitud siguin titulars de les parcel·les a reestructurar i/o reconvertir, i que les destinin o desitgin destinar-les a la producció de raïm per a vinificació.

Accions subvencionables:

  • Replantació de vinya
  • Reconversió varietal
  • Millora de les tècniques de gestió de vinyes.

Requisits

Les persones beneficiàries de l’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya estan obligades a respectar en la seva explotació, durant els tres anys següents al primer pagament de l’ajut, els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals que s’estableixen.

– La superfície total reestructurada o reconvertida dins el marc d’una sol·licitud de reestructuració i reconversió de la vinya no pot ser inferior a 0,5 hectàrees.

La sol·licitud a l’ajut de reestructuració i/o reconversió de la vinya es presentarà a través de la DUN2022.

La comunicació de finalització de les operacions per part d’una persona beneficiària i la sol·licitud del pagament corresponent s’hauran de presentar abans del 31 de juliol de la campanya indicada a la sol·licitud. Tanmateix, per a les sol·licituds dels darrers anys del període 2019-2023, la comunicació de plantació no es podrà presentar més tard del 31 de juliol de 2023.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8621 de 08.03.2022)

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.