Ajuts per a la Renovació de Maquinària Agrícola 2023

El BOE ha publicat el 24 de Juny de 2023 l’extracte de la ordre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), per la que es convoquen els ajuts corresponents al Pla de renovació del parc nacional de maquinària agrícola, pla RENOVE, per al 2023.

Aquestes subvencions estatals estan destinades a l’adquisició dels següents tipus de màquines noves: Tractors agrícoles, màquines automotrius (de recol.lecció, aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, cisternes automotrius de purins, i equips de manipulació i càrrega), i màquines arrossegades o suspeses (sembradores, cisternes, abonadores, equips d’aplicació de productes fitosanitaris, i trituradores de residus de collita i poda).

Hi podran acollir-se les persones físiques o jurídiques titulars d’una explotació agrària  inscrita al REGEPTA o al REGA, o que prestin serveis agromecànics amb maquinària agrícola, i només es concedirà la subvenció per un únic tractor o màquina nous per beneficiari i convocatòria.

La maquinària substituida haurà de estar inscrita al ROMA (registre oficial de maquinària agrícola), i ser lliurada a un centre autoritzat per a la seva destrucció. La presentació de sol.licituts s’iniciarà el 07/07/23 i finalitzarà el 15/09/23, i es farà telemàticament a través de la seu electrònica del MAPA.

Les quanties varien segons la màquina o tractor a adquirir o substituir, a Asolgroup Enginyers us informarem segons cada cas i tramitem els ajuts.

Convocatòria

Correcció errors de Convocatòria (BOE 153 de 28/06/2023)

Extracte de Convocatòria (BOE 150 de 24/06/2023)

Pàgina web del MAPA

 

 

 

 

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.