AJUTS DE MINIMIS PER A LA UTILITZACIÓ DEL MOST CONCENTRAT RECTIFICAT EN L’ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS DE QUALITAT

L’Ordre ARP/34/2021, de 5 de febrer, va aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la utilització del most concentrat rectificat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat a fi de fomentar l’ús del most concentrat rectificat (MCR) per part dels elaboradors d’escumosos de qualitat de Catalunya com a ingredient del licor de tiratge i/o del licor d’expedició.

La substitució del sucre, utilitzat habitualment, per most concentrat rectificat (MCR) procedent de zones geogràficament més properes al lloc d’elaboració del vi escumós de qualitat representaria una millora mediambiental molt important, en la línia del foment de la bioeconomia circular i d’una producció més sostenible i de reducció d’emissions de carboni. Aquesta actuació és coherent amb l’orientació de l’estratègia plantejada per les institucions europees adreçada a obtenir aliments més sostenibles.

Les sol·licituds d’ajut es podran presentar fins el 7 de març de 2021.

Tipus i quantia dels ajuts

L’ajut té caràcter de subvenció per a la compra de most concentrat rectificat (MCR) com a ingredient del tiratge i del licor d’expedició utilitzat en l’elaboració de vins escumosos de qualitat.

L’import de l’ajut serà de com a màxim el 65% del cost de compra del MCR, amb una quantia màxima per persona beneficiària de 100.000 euros. Als efectes d’aplicació del percentatge de l’ajut, es tindrà en compte un preu màxim d’adquisició de MCR de 3 €/kg.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària

Ajuts de mínimis

Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i per tant el total d’ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000 euros bruts durant un període de tres exercicis fiscals.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran únicament per mitjans telemàtics fins el dia 7 de març de 2021.

Criteris de prioritat i atribució

Les sol·licituds presentades de l’ajut seran valorades en relació amb el compliment dels criteris de prioritat i atribució en l’ordre següent:

PrioritatMCR ecològic de raïm amb DOPEscumós mateixa DOPDistància procés de producció most i MCR
ASiSi<200 km
BParcialmentSi<200 km
CSiNo<200 km
DParcialmentNo<200 km
ESi/ParcialmentSi/No>200 km

Justificació i documentació

Per a la justificació de l’ajut caldrà presentar el compte justificatiu que inclogui, entre altres documents, una memòria explicativa justificativa del compliment de la finalitat de l’acció, una memòria econòmica i una certificació acreditativa de les característiques del MCR.

Quan l’import de la despesa subvencionable superi 15.000 euros caldrà presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors de MCR, excepte en el cas que pugui acreditar que no existeixen alternatives al mercat per al subministrament.

 

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies