AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES

L’objecte d’aquesta Resolució és fer pública la convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d’ajudes a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries a Catalunya per a les actuacions subvencionables descrites a l’article 13 del Reial decret 149/2021, de 9 de març, pel qual es regula el Programa d’ajudes a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries. Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores contingudes en el capítol III del Reial decret 149/2021, de 9 de març (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), i les especificitats establertes en aquesta Resolució.

BENEFICIARIS

Seran beneficiàries directes de les ajudes previstes en aquest reial decret les comunitats autònomes relacionades en l’annex III d’aquest reial decret, que hauran de destinar l’import de les mateixes als subjectes que s’enumeren en l’article 11.

Podran ser destinataris últims de les ajudes previstes en aquest reial decret, conforme al que s’estableix per a cada tipologia d’actuació, i al que s’estableixi, en el seu cas, en les convocatòries que realitzin les comunitats autònomes, qualssevol dels subjectes que s’enumeren a continuació, complint els requisits corresponents, i sempre que tinguin residència fiscal a Espanya:

  1. Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública titulars d’una explotació agropecuària.
  2. Comunitats de Regants i altres organitzacions la fi de les quals consisteixi en la gestió comuna d’aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d’altres combustibles i fonts d’energia per a fi agropecuària.
  3. Titulars d’explotacions agrícoles de regadiu que utilitzin xarxes de reg per al funcionament del qual sigui necessari actualment el consum d’energia elèctrica.
  4. Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l’autoritat competent.
  5. Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia
  6. Les empreses de serveis energètics (Esses), o proveïdors de serveis energètics

Les persones beneficiàries de les ajudes que siguin empreses de naturalesa privada han de tenir el Codi nacional d’activitat econòmica (CNAE 2009) entre el 011 i el 016

ACCIONS SUBVENCIONABLES

  • Actuació 1: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. Consistirà en l’execució d’actuacions de reforma de les instal·lacions de regadiu en explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que redueixin el consum d’energia final i les emissions de CO₂.
  • Actuació 2: Millora de l’eficiència energètica i utilització d’energies renovables en explotacions agropecuàries. Consistirà en la realització d’actuacions de reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d’energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que redueixin el consum d’energia final i les emissions CO2.

QUANTIA DELS AJUTS

  • Per a l’Actuació 1: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu, límit màxim: 30% del cost elegible.
  • Per a l’Actuació 2: Millora de l’eficiència energètica i energies renovables en explotacions agropecuàries, límit màxim: 30% del cost elegible.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2021, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

NORMATIVA

RESOLUCIÓ ACC/2217/2021, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries (ref. BDNS 575281).

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies