AJUDES PER A ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIMES I GRANS EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL

Es fa pública la segona convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial, a Catalunya.

BENEFICIARIS

  • Els beneficiaris/àries que poden acollir-se a aquestes ajudes es regulen a l’article 2 del Reial decret 263/2019, de 12 d’abril.
  • Les beneficiàries de les ajudes han de ser una pime o una gran empresa del sector industrial, el codi nacional d’activitat econòmica (CNAE 2009) de les quals sigui algun dels següents: del 7 a l’11, del 13 al 33 i del 35 al 39.
  • També poden ser beneficiàries de les ajudes les empreses de serveis energètics, entenent com a tals les que s’ajustin la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. Aquestes empreses hauran d’actuar en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades a l’article 3.2 d’aquesta Resolució, que s’acreditarà d’acord amb el que disposa l’annex III del Reial decret 263/2019 i, complementàriament, aquesta convocatòria, repercutint en tot cas l’ajuda prevista en aquest Programa a l’empresa on s’executi el projecte.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Per poder acollir-se al programa d’ajudes, segons l’article 6 del Reial decret 263/2019, les actuacions hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, i complir amb les condicions establertes per aquestes bases, justificant l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica han de complir els requisits que s’estableixen en l’annex IV del Reial decret 263/2019, i enquadrar-se en una o diverses de les tipologies següents:

  • Tipologia 1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
  • Tipologia 2. Implantació de sistemes de gestió energètica.

Donat el caràcter incentivador de les ajudes, les actuacions no podran haver-se iniciat amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajuda.

REQUISITS

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits establerts en aquesta convocatòria. (veure article 7)

TERMINI DE REALITZACIÓ

El termini d’execució de l’actuació objecte de subvenció és d’un màxim de 24 mesos a comptar des de la notificació de la resolució del procediment de concessió, d’acord amb l’article 14.7 del Reial decret 263/2019, de 12 d’abril.

QUANTIA

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les tres següents:

a) El 30% de la inversió elegible del projecte.

b) Les quanties que resultin d’aplicar els percentatges següents amb caràcter general sobre el cost subvencionable:

  • 30% del cost subvencionable per a gran empresa on es realitza el projecte.
  • 40% del cost subvencionable per a mitjana empresa on es realitza el projecte.
  • 50% del cost subvencionable per a petita empresa on es realitza el projecte.

c) La quantia màxima d’ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000,00 d’euros.

S’estableix un import mínim d’inversió elegible per sol·licitud de millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia 1) de 75.000,00 euros.

S’estableix un import mínim d’inversió elegible per sol·licitud per a implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2) de 30.000,00 euros.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les noves sol·licituds per a les actuacions indicades en l’article 4 d’aquesta convocatòria comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, a les 9.00 hores, i finalitza amb la conclusió de la vigència prevista fins al 30 de juny de 2021, la qual cosa esdevindrà quan es doni alguna de les dues circumstàncies següents: que, d’acord amb les sol·licituds rebudes, s’esgoti el pressupost disponible, o que s’arribi al 30 de juny de 2021 sense que s’hagin cursat prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8425 de 04.06.2021)

Reial Decret 1186/2020 (BOE 340 de 30.12.2021)

Bases reguladores (BOE 89 de 13.04.2019)

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies