AJUTS DESTINATS A LES COMUNITATS DE REGANTS PER A LA MILLORA I LA MODERNITZACIÓ DE LES XARXES DE REGADIUS EN EL MARC DEL PDR DE CATALUNYA 2014-2020 CORRESPONENTS ALS ANYS 2019, 2020 I 2021

Objecte
Convocar per als anys 2019, 2020 i 2021 els ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora i la modernització de les xarxes de regadius, d’acord amb les bases reguladores aprovades en Ordre ARP/56/2018, de 4 de juny de 2018 (DOGC núm. 7638 de 8 de juny de 2018). L’objecte dels ajuts és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les següents modalitats: 1 La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent. 2 Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant la eficiència i l’estalvi d’aigua.
Beneficiaris
Les comunitats de regants o altres comunitats d’usuaris d’aigües que siguin titulars d’infraestructures de regadiu i disposin del dret d’aigua corresponent.
Accions subvencionables
Els ajuts es destinaran principalment a la realització de les obres següents: – Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l’explotació individual. – Sistemes d’automatització i control del consum. – Instal·lacions de captació i elevació d’aigües. – Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg. – Embassaments i basses de regulació.
Despeses subvencionables
Els ajuts inclouen totes les obres i instal·lacions necessàries, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l’actuació.
Termini de realització
Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini que estableixi la resolució de concessió i com a màxim el dia 31 d’octubre de cada anualitat.
Dotació pressupostària
17.194.164,37 euros.

Quantia
La subvenció per a totes les actuacions previstes serà del 50% del cost elegible. – L’import màxim de l’ajut que preveu l’apartat 1.1 no podrà superar 1.000.000,00 d’euros per beneficiari. – L’import màxim de l’ajut que preveu l’apartat 1.2 no podrà superar els 70.000,00 euros per beneficiari. – El finançament anual no podrà superar la consignació pressupostària prevista per a cada exercici.
Lloc de presentació
Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat), dins el termini que estableix la convocatòria.
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà de quatre mesos i s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Normativa
• Correcció de termini de Convocatòria (DOGC núm. 7653 de 29.06.2018)
• Convocatòria (DOGC núm. 7646 de 20.06.2018)
• Bases reguladores (DOGC núm. 7638 de 08.06.2018)

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies